Zpracovávám data
Zářící léčitel Archanděl Rafael

O duchovní léčbě

Léčení jakékoliv jednotlivé součásti by nemělo probíhat bez ošetření celku. Neměli bychom se pokoušet léčit tělo bez duše a má-li být zdravé tělo a hlava, musí léčení začít duší.

Neboť je velký omyl naší doby při léčení lidského těla, že lékaři napřed oddělí duši od těla. Platón, 4. stol. před Kristem

Úvodní stranaO duchovní léčběZářící léčitel Archanděl Rafael

Zářící léčitel Archanděl Rafael

O podpořu léčby bolavých kloubů je možné vlastními slovy prosit Archanděla Rafaela.

Hlavním úkolem archanděla Rafaela je léčení a uzdravování. Pomáhá nám uzdravit naše tělo, emoce a myšlenky, naši duši. Kdykoliv jej můžete prosit o pomoc a léčení, a to od malých zdravotních problémů až po ty největší. Nemusíte se bát, že přivoláte-li si archanděla Rafaela k sobě na léčení nějaké drobnosti, nepomůže někomu, kdo jeho pomoc potřebuje více. Archandělé mohou na všech místech u všech lidí, kteří jej přivolají současně. Jsou to světelné bytosti, jejichž posláním je pomáhat lidem. Máme-li pocit osamělosti, Rafael nás svou přátelskou, radostnou, jemnou měkkou energií rozveselí a přesvědčí, že tomu tak není a nikdy nebude, protože nás andělé nikdy neopustí. Radí a vede léčitele a ukazuje jim, v které oblasti léčitelství by se mohli uplatnit a která se pro ně hodí. Archanděl Rafael, anděl léčení, vědění a poznání, je jedním ze tří andělů, o nichž se zmiňuje Bible. Kromě něj tam stojí zmínka o archandělu Michaelovi a Gabrielovi.

Rafael se prvně objevuje v apokryfní "Knize o Tobiášovi", kde v převlečení za poutníka ukazuje Tobiášovi, jak připravit různé části velké ryby, aby mu pomohl zbavit se démona Asmodea. Pak mu vysvětluje, jak použít žlučník této ryby k vyléčení zraku Tobiášova otce. Tento příběh je nejhezčím popisem ukázky, jak archanděl Rafael učí léčitelskému umění. Další známý příběh o Rafaelovi vypráví, jak ho Bůh poslal s prstenem na pomoc králi Šalomounovi se stavbou chrámu. Na prstenu byla pečeť s pentagramem se silou spoutat démony. Jako "Šalomounova pečeť" je jedním z nejdůležitějších nástrojů ceremoniální magie a je základem pro důležitou andělskou invokaci, známou jako Rituál pentagramu. Pentagram je jedním z nejstarších lékařských symbolů a lékárníci v Evropě jej až donedávna používali jako ochrannou známku.

Rafael stojí na východě a vládne vzdušnému živlu. Jeho dnem je středa, den Merkura (ve francouzštině "mercredi"), a je úzce spjat s planetou Merkur, kdysi ztělesňovanou antickým bohem Merkurem. Egyptský Hermés Trismegistos neboli Thovt přinesl lidstvu posvátná umění, mezi něž patří například geometrie a alchymie. Správné využití těchto hermetických věd je v léčení rozkolů mezi lidstvem a nebesy. Tato transformace byla cílem alchymistů, kteří vzývali Merkura, jak jej nazývali, aby jim pomáhal. Jméno Rafael znamená "zářící léčitel" a Rafael jako Merkur nám pomáhá léčit se a ukazuje nám, jak využít znalostí k dosažení království nebeského. Má také velký smysl pro humor a je úžasným průvodcem a společníkem na cestě životem. Jako takový je často zobrazován v podobě poutníka s kloboukem, který v jedné ruce drží caduceus (hůl, jejíž horní část tvoří dva hadi obrácení hlavami k sobě - horní část hole současně nese křídla), v druhé ruce nese lahvičku s lékem.

Rafael je také vládcem ctností - statečnosti, spravedlnosti, střídmosti a moudrosti. Získání těchto ctností pak vede k uzdravení duše. Archanděl Rafael má prý křídla na spáncích, ramenou a jako Hermés/Merkur i na kotnících. Světlo archanděla Rafaela je smaragdově zelené a otevírá naše zraněná a zatvrdlá srdce a umožňuje tak léčivé Lásce Boží, aby do nich vstoupila a působila.

Působnost

Uzdravení, zdar a dosažení celistvosti na všech úrovních, posílení, obnova, transformace minulosti, pochopení souvislosti mezi nemocí – vědomím – duší, poznání vlastních potřeb, pro dosažení uzdravení.

Popis energie

Energie archanděla Rafaela je měkká, zahalující, uzdravující, vyživující, projasňující, konstruktivní, obnovující, podobná balzámu. Je jemná a zároveň silná. V symbolických vyobrazeních nese také Rafael fiolu s balzámem – jeho energie je totiž balzámem pro tělo, ducha i duši.
Je spojován především se zelenou barvou. Jeho jméno znamená: „Bůh uzdravuje“, „božský léčitel“ nebo „lék Boží“.

Všeobecné úkoly

Rafael uzdravuje tím, že silou lásky obnovuje Boží řád a obnovuje spojení s Boží láskou. Vyživuje a posiluje. Do jeho kompetence proto spadá uzdravování, regenerace, omlazení a obnova na zemi i v celém kosmu. Spolupracuje s četnými anděly uzdravení.
Do Rafaelovy působnosti spadá také „ ozdravění mezi národy“. Působí, když je život člověka ohrožen ztrátou řádu, chaosem a válkou.

Úkoly pro člověka

Uzdravení je hlavním úkolem archanděla Rafaela také u lidí. Uzdravuje všechny oblasti našeho bytí, nejen tělo, ale také emoce, myšlenky, situace a naše spojení s Bohem, se světlem, s jednotným bytím. Když se odvrátíme od lásky a cítíme se osamělí, jeho síla nám ukáže, že nás láska obklopuje stále, i když to ani nezaregistrujeme. Všeobjímající láska je jako slunce, které svítí stále, i když je v noci na druhé straně země nebo je zakrývají mraky a my je nemůžeme vidět. Rafael nám ozřejmuje, proč máme pocit, že jsme odoučeni od jednoty. Ukazuje nám, že za emocionální bolestí, za obtížnou situací nebo onemocněním se skrývá myšlenka na odloučení.

Rafaelova síla nás spojuje se sílou lásky a obnovuje řád. To umožňuje napravit nedostatek řádu, disfunkci těla. Jeho energie zasahuje až do buněk a buněčného vědomí. Jeho vyživující, láskyplná, jemná energie zahaluje též city člověka, uzdravuje strach, nedůvěru a „zlomené srdce“. Protože se Rafael jako archanděl zaměřuje na duchovní rozvoj a spojení s Božstvím, pomáhá nám také uvědomit si, jak se máme z nemoci po duchovní stránce poučit, co musíme udělat, než se opět „uzdravíme“.

Ve stavu emočního šoku je Rafaelova energie jako „balzám na duši“.

„Každou nemoc je možno uzdravit , nikoli však každého nemocného.“ Někdy nejsou nemocní připraveni se uzdravit, a to i přesto, že vyhledají lékaře nebo léčitele. Nemoc jim zjednává pozornost, náklonnost a oni se její pomocí kompenzují pocity viny. Také zde pomáhá Rafaelova síla poznávat, otevírat dveře k uzdravení a potom najít správného léčitele.
Rafael však nepomáhá jen při uzdravování, ale i při uchování zdraví. Poznáme potřeby svého těla, zajistíme mu správnou výživu, oblečení, ochranu a emocionální stabilitu.
Rafaelova síla osvobozuje od myšlenkových vzorů a názorů, které nám jsou na obtíž.
Rafaelova síla často pomáhá lékařům a léčitelům a vede je. Přestože si toho terapeuti nejsou vědomi, protéká jimi jeho léčivá síla a vede jejich ruce a myšlenky. To platí pro celou oblast medicíny, pro ošetřovatele, zdravotní sestry i vědce, kteří zkoumají nemoci a hledají nové možnosti terapie.

Rafael ukazuje cestu zpět k jednotě, k počátku, z nějž přicházíme. Proto se mu někdy říká „archanděl ztraceného syna“. Dveře „otce“ nebyly totiž nikdy zavřeny, i když jsme se my sami vydali na cestu „ven“. Stačilo se jen rozhodnout, a již jsme byli znovu napojeni na sílu Božství.

K tématu

Výraz zdraví popisuje stejný stav, jakého se lidé snaží dosáhnout prostřednictvím náboženství: být znovu spojen s Božstvím, s jednotou, být znovu dokonalý, a tedy zdravý. Světci jsou tomuto stavu blíž.

Z každé nemoci se máme poučit. To je už známo mnoha lidem a může nám být v tomto ohledu nápomocna řada knih. Přesto však je možno nemoci vyléčit, aniž by se člověk naučil, čemu se z nich naučit měl. Poznal jsem to na semináři jednoho léčitele z Filipín. Pracoval s anděly a kosmickými lékaři. Věřil, že nemoc přichází od ďábla a Bůh nemoc nechce. Boha zahrnoval do duality. Zprvu mě to udivilo. Ale pak jsem pochopil, že přestože je nemoc vyléčena, krok, který jsme měli učinit k vlastnímu duchovnímu poučení, trvá dál. Pokud k němu nedojde zároveň s fyzickým vyléčením a člověk nezíská nezbytné poznání „zázrakem vyléčení“, vynoří se stejný problém v jiné oblasti života, například ve vztazích. Nebo člověk po nějalé době opět onemocní.

Když jsem sám tyto techniky použil, na tělesné rovině se toho událo málo, ale něco začalo „vřít“ a stávalo se vědomým. Pochopil jsem, že se zaměření léčitele odráží v jeho práci. Fyzičtí léčitelé mají při léčení nemocí značnou sílu a dokáží i „zázračná uzdravení“. Jsou jako automechanici, kterým je jedno, jak porucha vznikla, jestli například řidič nesledoval hladinu oleje, i když kontrolní světlo svítilo. Oni opravují. Emocionální léčitelé dokáží pročistit city a u duchovních léčitelů je každé uzdravení, tělesné či emocionální, spojeno s duchovním poučením. Dokud pacient neučinní patřičný krok, nebo se ho zdráhá učinit, nemoc většinou přetrvává. Dříve se duchovním léčitelům říkalo též kněží léčitelé. Duchovní léčitelé pracují se silami vyšších duchovních bytostí. Jejich cílem je uvést člověka opět do souladu s plánem jeho duše, s kosmickým řádem. Přitom vytváří předpoklady pro tělesné uzdravení, a tak většinou po nějaké době zmizí i syndrom nemoci – pokud tento symptom neslouží dalšímu poznání a poučení. Některé symptomy jsou v tomto ohledu přímo pokladnictví překvapivých poznatků.

Zkušenosti

V prvních dnech práce s Rafaelovou energií se opětovně vynořovaly dosud ne zcela napravené vzpomínky z minulosti. Rozpomínali jsme se na řadu situací z dětství a měli jsme nepříjemné sny. Ale věc se rozpomenutím vyřešila a po nějaké době jsme se cítili vyloženě dobře.
Jiní popisovali Rafaelovu energii jako blahodárnou, uklidňující, jako hluboké hudební tóny. Cítili se propojeni, akceptováni a milováni, měli pocit rozlehlosti, jako by se všechny blokády „rozpustily“.
Lidé vyprávěli, že se uzdravily i rány ve vztazích k rodičům i partnerům. Začínali vnímat a naplňovat své vlastní potřeby.

Použití v situacích:

 • při pocitu odloučení od lásky, od Boha, od počátku
 • když se někdo cítí ztraceně, opuštěn Bohem a světem
 • když je někdo nespokojen se sebou samým, se životem a Bohem
 • při zatrpklosti a rezignaci
 • k duchovnímu ozdravění, k opětovnému splynutí s jednotou
 • při poranění citů, hoři z lásky a „zlomeném srdci“
 • k vyléčení nemocí
 • k podpoře připravenosti k vyléčení
 • k odstranění omezujících názorů a myšlenkových vzorů
 • k regeneraci a omlazení
 • v době přechodu
 • k pomoci při léčení, pro lékaře, léčitele, konzultanty a badatele
 • když se cítíte vyčerpaní a bez jakékoli síly
 • při asistování u umírajících
Zpět na O duchovní léčbě